Menu

Usługi

Zajmujemy się gospodarowaniem odpadami: tzn.:

Surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu.Spółka zbiera (skupuje) i sortuje surowce wtórne, takie jak: złom metali żelaznych i nieżelaznych, papier, tekturę, tworzywa sztuczne i szkło, które następnie przekazywane są do dalszego przetworzenia (odzysku i recyklingu) przedsiębiorstwom w kraju i zagranicą.

Zbieramy także zużyte akumulatory ołowiowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (jako odpad inny niż niebezpieczny). Prowadzimy również wstępne przetwarzanie odpadów (prasowanie, granulowanie) w procesie odzysku R12 i R13. 
Oferujemy odbiór odpadów własnym transportem a także możliwość podstawienia kontenerów

Ponadto prowadzimy demontaż i rozbiórki obiektów, w szczególności konstrukcji stalowych.

O Firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Czytaj więcej

Kontakt

  • 889 298 368
  • recyklingpoludnie@wp.pl
  • Radlin, ul. Rybnicka 155
    Skoczów, ul. Rzeczna 5