Menu

Skup surowców wtórnych

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

OFERUJEMY ODBIÓR ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH, MAKULATURY, SZKŁA ORAZ ELEKTROODPADÓW.
UMOŻLIWIAMY WYPOSAŻENIE W POJEMNIKI I KONTENERY DO GROMADZENIA ODPADÓW.

Obszarem działalności jest skup surowców wtórnych:

Skupujemy również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektroodpady.

Tego rodzaju odpady, to surowce wtórne, które podlegają powtórnemu przerobowi, a Państwo dzięki segregacji odpadów i przekazywaniu ich do naszych punktów skupu zapewniają im drugie życie.

Idąc naprzeciw, w trosce o środowisko naturalne, a jednocześnie z korzyścią ekologiczną i ekonomiczną proponujemy Państwu skup surowców wtórnych po atrakcyjnych dla Klienta cenach.

Racjonalne i świadome gospodarowanie odpadami powinno stać się priorytetem, jeśli chcemy by nasze dzieci i wnuki miały szansę życia w środowisku jak najmniej zanieczyszczonym i zniszczonym przez działalność człowieka. Skup surowców wtórnych jest dla Państwa doskonałą okazją do takiej ekologicznej postawy oraz możliwością bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne.

Dzięki takiemu rozwiązaniu problem skażenia środowiska nadmierną ilością śmieci, a także eksploatacja nowych zasobów ulega zdecydowanym ograniczeniom.

Oddawanie surowców do skupu to jednak nie tylko wymierne korzyści z ekologicznego punktu widzenia, ale też tego ekonomicznego (w perspektywie krótko i długodystansowej).

O Firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Czytaj więcej

Kontakt

  • 533 016 335
  • biuro@recyklingpoludnie.pl
  • ul. Rybnicka 155
    Radlin